Informatieochtend nieuwe leerlingen
Elke maand organiseren wij een informatiebijeenkomst voor ouders die hun kinderen op onze school willen inschrijven.
U kunt zich hiervoor telefonisch aanmelden, 070-3853390 of per mail; amarzolla@kennedy.lucasonderwijs.nl.

Graag naam ouders, kind, adres, geboortedatum en telefoonnummer doorgeven.

Voor het schooljaar 2016-2017 gelden onderstaande data:

15 september
13 oktober
15 december
26 januari 2017
23 februari
30 maart
20 april ( English )
1 juni
29 juni

We beginnen om 9.00 uur.