de Ouderraad
De Ouderraad bestaat uit ouders van kinderen op de John F. Kennedyschool.
De Ouderraad heeft de school veel te bieden;

Organisatie van leuke activiteiten voor de leerlingen tijdens een aantal hoogtepunten van de schoolperiode, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, sportdag, avondvierdaagse, Kennedyfeest etc.
De OR zorgt met deze activiteiten voor een doelmatige besteding van het deel van de ouderbijdrage, dat bedoeld is voor de Ouderraad en betrekt ouders bij de school. 
 
De OR vergadert circa zes keer per jaar. Bij deze vergaderingen is ook altijd een vertegenwoordiger van de school aanwezig om zo informatie uit te kunnen wisselen en planningen en behoeften op elkaar af te stemmen.

Samenstelling van de ouderraad:
 
Voorzitter: George Zuidgeest  ( Juno B1 & Jori C2)
Secretaris/ notulist: Jolanda List ( Lindsay B1 & Quinty A2 )
Jamal Derna ( Ryan D2 )
Martin Betgen ( Dex A3 )
Yvonne van Dalen ( Shane A3 )
Myra de Lange ( leerkracht B2, namens het team )

U kunt via or.jfkennedy@gmail.com contact opnemen met de Ouderraad of een van ons benaderen op school.

De OR is altijd op zoek naar ouders die zich actief willen inzetten voor de school. Dit kan als OR lid of als “actieve ouder”. Meld je in beide gevallen op bovenstaand email adres of persoonlijk bij één van bovenstaande OR leden.