Aanmelden
Sinds 2011 kennen wij binnen de gemeente Den Haag de aanmeldprocedure Een Aanmeldleeftijd.
Dit betekent dat er voor alle kinderen één aanmeldmoment geldt waardoor er een eerlijke kans is voor ieder ouder om op hetzelfde moment een kind aan te melden.
Het moment van aanmelden is wanneer uw kind 3 jaar oud wordt.

Deze afspraken gelden ook voor onze school. 

De schoolbesturen in Den Haag hebben met de gemeente afgesproken om het aanmelden op basisscholen te veranderen.

Schoolbank

In de nieuwe situatie melden ouders hun kind aan vanaf 3 jaar. Ook kunnen ouders voor meerdere scholen kiezen. Dit gebeurt omdat dat zo in de Wet op het primair onderwijs staat en op basis van een eigen evaluatie. Ook komt het tegemoet aan wensen van ouders.
Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun zoon of dochter aan vanaf het moment dat het kind 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015

  • Voor uw kind geldt een nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool.
  • U ontvangt tijdig een brief met informatie over deze nieuwe procedure.
  • Aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is niet nodig en niet mogelijk.

Uw kind is geboren voor 1 oktober 2015

  • De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op de website www.eenaanmeldleeftijd.nl.
  • Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niks te doen. Eventuele gedane toezeggingen blijven bestaan.

Is uw kind geboren voor 1 oktober 2012 of gaat uw kind naar groep 2 tot en met 8? Dan gelden deze afspraken niet. U kunt dan contact opnemen met amarzolla@kennedy.lucasonderwijs.nl, 070-3853390
 
Toelating
Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Bij ons krijgen broertjes en zusjes van leerlingen voorrang. Dit zijn de toelatingscriteria op onze school.  Het kan zijn dat andere kinderen aan meer toelatingscriteria voldoen. Zij krijgen dan de voorkeur boven uw kind. Als meerdere kinderen voldoen aan alle toelatingscriteria, wordt er eventueel geloot.
 
Belangrijk om te weten: wij kijken alleen naar de toelatingscriteria. Het moment van aanmelden maakt niet uit, als het maar uiterlijk 30 september is. Het is dus niet zo dat de eerste aanmeldingen meer kans maken dan de laatste aanmeldingen. Uiterlijk op 21 oktober na uw aanmelding hoort u of uw kind is toegelaten. Wij sturen u hier een brief over.
 
Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag: www.eenaanmeldleeftijd.nl